Nieuwe denkers

AnalysiZ hangt niet één vaste verbetermethodiek aan, maar gebruikt wat van pas komt uit beproefde methodes en haalt daarnaast graag inspiratie uit nieuwe denkers. Deze theorieën zijn actueler en beter geënt op de praktijk van vandaag.

Titels zoals:

Heb je één of enkele van deze boeken aangeraden gekregen of gelezen? En heb je er een goed gevoel bij? Dan is dit het moment om met elkaar te praten.